Kurssi homma

Tuesday, November 07, 2006

6.Teema

Näin minuun osutaan.

Markkinointiviestintä koostuu neljästä osasta: maninonta, myyntityö, myynninedistäminen sekä tiedotus ja suhdannetoiminta eli PR. Jotta yritys voisi osua maaliinsa (eli haluamaansa kohderyhmään) sen täytyy käyttää markkinointiviestintää hyväkseen.

Mainonta
Mainonta on yksi tärkeimmistä osista markkinointiviestintää. Sen tavoitteena on antaa tietoa, herättää kiinnostusta ja ostohalua, muokata asenteita sekä myydä itse tuotetta. Keinoina voidaan käyttää mediamainontaa (tv, lehdet), suoramainontaa sekä toimipaikkamainontaa.
Valitsemani tuotteen (Pepsi Max) oikeudet omistava yhtiö on PepsiCo joka kotimaana on Amerikan Yhdysvallat. Tosin monet yhtiöt valmistavat Pepsi Maxia omille kansallisille ja alueellisille markkinoilleen joten mainonta vaihtelee aika lailla alueittain. Pepsi ja virvoitusjuoma mainoksia näkee eniten lähinnä telkkarissa ja isoissa mainostauluissa joten ne ovat hyvin esillä yleisölle.

Myyntityö

Myyntityön tavoitteet ovat innostaa ja auttaa, myydä varsinaista tuotetta sekä varmistaa tyytyväisyys tuotteeseen ja palveluihin. Onnistuneeseen myyntityöhön pyritään asiakaskäynneillä, tuote-esittelyillä sekä asiakaspalvelulla. Näitä ei juurikaan käytetä valitsemassani tuotteessa koska sen markkinointi ei ole kiskittynyt yhdelle yhtiölle tai ketjulle.

Myynninedistäminen

Myynninedistämisen tehtävänä luoda mielikuvia sekä kannustaa ostamaan. Keinoina tähän käytetään myyntikilpailua, koulutusta, messuja, sponsorointia sekä asiakaskilpailuja. Virvoitusjuomien kanssa nimenomaan sponsorointi on suosittu tapa mainostaa varsinkin Yhdysvalloissa. Myös erilaiset pienimuotoiset kilpailut ovat suosittja eri virvoitusjuoma merkeillä.

Tiedotus ja suhdetoiminta (Public Relations)

PR eli tiedotus- ja suhdetoiminta, jonka tavoitteena on tiedottaa, muokata asenteita, saada positiivista julkisuutta sekä vahvistaa yrityskuvaa.

10.Teema

Suhteellista.

Tässä osassa käsitellään sitä miten Pepsi Maxia (ja monia muita virvoitusjuomia) markkinoidaan ja haalitaan uusia saiakkaita. Pepsi Max on PepsiCo yhtiön tuote jota on valmistettu vuodesta 1993. "Asiakassuhdemarkkinointi on kokonaisuus, jolla yritys luo, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti asiakassuhteitaan lähtökohtanaan asiakkuuden kannattavuus ja molempien tyytyväisyys." Pähkinänkuoressa kyse niistä keinoista joita yritys käyttää saadakseen uusia asiakkaita ja pitää vanhat.

Koska PepsiCo käy jatkuvaa ja kovaa kilpailua muunmuassa Coca Cola yhtiötä vastaan on yhtiön tuotteiden markkinointi hyvin näkyvää niin TV mainoksissa ja radiossa kuin myös eri tailaisuuksien sponsorina. Yhtenä osana on käyttää eri julkisuuden henkilöitä mainoksissa koske he ovat tunnettuja ja paljon seurattuja siinä toivossa että heidän ihailijansa/fanit tahtovat myös juoda samaa tuotetta kuin julkkikset. Myös erilaiset kilpailut (esimerkisi mahdollisuus voittaa ilmainen pepsi pullo koskista) ovat osa suhdemarkkinointia. Varsinaisia kehitysasteita asiakkuudessa ei PepsiCo yhtiön kanssa ole, ainakaan yksityishenkilöllä, yhtiöiden tapauksessa en tiedä.

Asiaa hieman monimutkaistaa se tää vaikka PepsiCo tietenkin vamistaa virvoitusjuomia niin maailmalla monet yritykset (kuten Hartwall Suomessa) valmistavat Pepsi juomia lisenssillä omissa maissaan ja aluiellaan ja myös hoitavat markkinointia jokaiene omalla tavallaan omalle kulttuurille sopivalla tavalla.

8.Teema

Kätevästi käsillä?

Ja sitten tarkastelemme hieman Pepsi Max tuotteen saatavuutta. Saatavuushan tarkottaa sitä, että varmistetaan, että tuote on asiakkaiden ulottuvilla niin, että ostaminen on helppoa ja yrityksen liiketoiminnalle ja markkinoinnille asetetut tavoitteet toteutuvat. Kolme tärkeää asiaa ovat markkinointikanava, fyysinen jakelu sekä sisäinen ja ulkoinen saatavuus. Tässä käsittelen vain saatavuutta (ulkoista ja sisäistä).

Ulkoinen saatavuus.

Pepsi Maxia kuten lähes kaikkia muitakin virvoitus juomia saa ostettua oikeastaan joka paikasta kioskeista ja vähittäistavarakaupoista aina suuriinkauppahelleihin asti joten suurin vaikeus on löytää edes jokin kauppa (jonka ei pitäisi olla vaikeaa ainakaan Helsingissä). Täsät voi todeta että saatavuus on hyvä oikeastaan joka paikassa varsinkin pääkaupunki seudulla ja kaikissa vähänkin suuremmissa kaupungeissa. Toisaalta monilla kauppaketjuilla on myös oma nettikauppa josta tuotteita voi tilata suoraan kotiin ja tämä parantaa Pepsi Maxin saatavuutta entisestään.

Sisäinen saatavuus.

Sisäisellä saatavuudella tarkoitetaan helppoutta löytää ja saada haluttu tuote. Pepsi maxin loytäminen ei ole kovinkaan haasteellista missään kaupassa koska niiden sijainti noudattaa jaokseenkin samaa kaavaa kaikissa kaupoissa. Ne sijaitsevat riippuukine enemmän kaupan omasta tavasta järjestellä tuotteensa kuin tuottesta itsestään. Myös henkilökunnan avuliaisuus ja tuotepaikkojen tuntemus riippuu valtavasti ostopaikasta vaikka ei juoma osastoa ole vaikea löytää edes suutessa kauppahallissa.

Tuesday, October 31, 2006

7.Teema

POLITIKOINTIA?

Nyt tutustumme hieman hinnoittelu politiikan jännittävään maailmaan. Koska tuotteen hinta on hyvin keskeinen tuotteen menikin kannalta on jokaisen yrityksen mietittävä tarkkaan minkä hinnan tuotteileen asettaa.

-Kermankuorinta- ja imagohinnoittelua (Kallis) käytetään esimerkiksi sillon kun tuote on uusi ja otenkin erilainen tai kohteena on valikoitu segmentti joka ei ole hintaherkkä.

-Vakiohinnoittelu (Keskihinta)

-Penetraatio- ja volyymihinnoittelua (Halpa) voidaan käyttää sillon kun tuote on uusi markkinoille ja se halutaan tehdä tutuksi asiakkaille.

Ja nyt tarkastelen hieman ennenkin käyttämäni tuotteen eli Pepsi Maxin hinnoittelu politiikkaa.
Koska kyseinen tuote on kuuluu tunnettuun brändiin (Pepsi) jolla on vahva markkin asema voisi hyvin käyttää kermankuorintahinnoittelua ja rahastaa tuotteen brändillä. Mutta koska virvoitusjuoma alalla kilpailu on kovaa ei tällaiseen yleellisyyteen ole pahemmin varaa.

Monday, October 30, 2006

5.Teema

Tämä on minun.

Blogin tässä osassa tutustutaan lähemmin Pepsi Max tuotteeseen kolmikerronta mallin avulla joten aloitetaampa.

Kolmikerronta mallissa on tuotteelle määritelty kolme eri "tasoa" jotka ovat ydintuote, avustavat osat ja mielikuvatuote. Tässä tapauksessa ydintuote on itse Pepsi Max juoma. Avustavia osia ovat Merkki eli Pepsi joka edesauttaa juoman myyntiä koska se on tunnettu brändi. Pakkaus vaihtelee eri kokoisista muovipulloista peltitölkkiin mutta kaikilla on tietty saman näköisyys että ne tunnista "Pepsi Maxiksi". Laatu on enemmänkin makuasia. Ominaisuudet ja muotoilu eivät mielestäni juurikaan vaikuta tähän tuotteeseen koska se juodaan. Mielikuva taas on lähinnä omassa päässä muodostuva kokonaisuus, joka muodostuu mahdollisesta VIP-edusta, maksuehdoista, myynnin jälkeisestä palvelusta, takuusta, myyntipaikasta ja asennuksesta. Koska kyseessä on juoma ei näillä ole juurikaan merkitystä.

Pepsi Max on nimenomaan brändi, tai oikeastaan osa suurempaa Pepsi brändiä. Pepsi on maailmanlaajuisesti tunnettu virvoitusjuoma merkki eli brändi. Kun ihmiset näkevät jonkun Pepsi tuotteen he osaavat thdistää sen tietyn makuiseen virvoitusjuomaan. Koska Pepsi Max tuote on osa suurta brändiä se antaa asiakkaille tietyn mielikuvan ja sen on siten pystyttävä vastaamaan asiakkaan siihen kohdistamiin odotuksiin.

4.Teema

Segmentointistrategia.

Tässä teemassa on tarkastella teemassa kolme valitsamaani tuotetta segmenttiä ja sen valmistavan yrityksen segmentointistrategiaa.

Segmentoinnin määritelmä.
"Segmentointi on epäyhtenäisten markkinoiden jakamista toisistaan erottuviin ostajaryhmiin, joista yritys valitsee oman kohderyhmänsä, jolle se suunnittelee ja toteuttaa ryhmän tarpeita ja toimintatapoja vastaavan markkinointiohjelman."

Eli valitsemani tuote oli Pepsi Max ja yritys joka sitä valimstaa on PepsiCo, mutta sitä tuottaa suomessa Hartwall. Koska kyseessä on virvoitusjuoma on kohderyhmänä lähinnä nuoriso joka on sinänsä aika laaja segemntti. Mutta koska Pepsi Max on sokeriton virvoitusjuoma se kaventaa segmenttiä hieman ja kohdistuu ihmisiin joille tuotteen sokerittomuus lisää sen houkuttelevuutta koska sokerin puute tekee tuottesta "kevyemmän" kuin normaali kokis ja pepsi. Papsi Maxin yksi mainoksissa käytetty tunnuslausehan on "Maximum taste - no sugar"
joten voidaan päätellä että tuote on jossain määrin kohdistettu nuoriin henkilöihin jotka ovat tarkkoja kilojen suhteen.

Eli yritys joka valmistaa Pepsi Maxia suomen markkinoille on Hartwall ja se valmistaa myös monia muita virvoitusjuomia niin lisenssillä kuin omia valmisteitaan, mutta myös alkoholijuomia.
Koska yritys valmistaa sekä virvoitusjuomia että mietoja (oluet, siiderit) alkoholijuomia on sillä oltava useita eri segmenttejä joille kohdistaa eri tuotteiden myynti. Virvoitusjuomat esimerkiksi kohdistetaan sekä lapsille että aikuisille ja koska valikoima on laaja löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Alkoholi taas on lähinnä lain takia suunnattava yksinomaan aikuisväestölle. Onneksi se tosin käsittää valtaosan väestöstä.

Sunday, October 29, 2006

3.Teema

Tällainen olen.

Kolmannessa teemassa tutkaillaan hieman omaa ostokäyttäytymistä ja analysoidaan
Yksittäisten kuluttajien ostokäyttäytyminen ja sitä seuraava ostopäätöksen tekeminen on useiden tekijöiden summa. Taustalla tässä ovat ostajien demograafiset, psykologiset sekä sosiaaliset tekijät. Joita tässä käsittelen hieman. Lisäksi käsittelen jotan minulle jokapäiväistä tuotetta ja asiakkuuttani tähän näiden tekijöiden avulla.

Valitsin tuotteeksi Pepsi Max virvoitusjuoman.

Demografiset tekijät.

Demografiset tekijät ovat ns Koviatietoja eli sellaisia joita on helppo tilastoida ja tutkia. Näihin kuuluvat: Ikä, sukupuoli, uskonto, siviilisääty, uskonto ja muut saman tyyppiset tiedot.

Itse olen 23 vuotias mies opiskelija Helsingistä joten rahaa ei pahemmin liikene turhuuksiin (tai mihinkään muuhunkaan). Olen tällä hetkellä sinkku ja asustelen kotona. Minulla ei ole vielä mitään varsinaista ammatti koulutusta (siksi olen SLK:ssa ja teen tätä blogia että saisin sellaisen joskus) muttan olen kyllä suorittanut lukion ja olen ylioppilas. Mitä taas tulee uskontoon niin en kuulu mihinkään kirkoon ja kuvailisin itseäni agnostikoksi enemmän kuin ateistiksi. kuitenkaan en ole uskonnollinen. Vaikka rahaa ei ole pahemmin ylimääräistä, saan kyllä perustarpeet tyydytettyä ilman ongelmia.

En usko että demografisilla tekijöillä on paljoakaan tekemistä sen kanssaa miksi valitsin Pepsi maxin. Lukuunottamatta ehkä ikääni, sillä en virvoitusjuomiahan markkinoidaan lähinnä nuorille.

Psykologiset tekijät.

Psykologiset tekijät ovat yksilön henkilökohtasia piirteitä. eli persoonallisia tarpeita, tapoja, kykyjä ja toimintamuotoja, jotka myös heijastuvat jokapäiväiseen elämään ja ostokäyttäytymiseen. Henkilön psykologiset tekijät muodostavat seuraavat osa-alueet.
-Tarpeet
-Motiivit
-Arvot ja asenteet
-Oppiminen
-Innovatiivisuus

Tarpeet.
Jokaisella ihmisellä on tiettyjä tarpeita joista osa on välttämöttömiä kuten ruoka ja juoma (eli perustarpeet) ja sitten kun nämä perusterpeet on saatu kuntoon siirrytään turvallisuus terpeeseen, siitä sosiaalisiin tarpeisiin. Suuraavana on arvostuksen saamisen tarve, olla yhteiskunnassa huomatussa asemassa. Ja viimeiseksi itsensä kehittäminen kuten koulutuksen hankkiminen. Vaikka Pepsi max on juoma niin sitä ei oikeastaan voi laskea perustarpeeksi koska se on virvoitusjuoma ja pelkkä ilmainen vesi riittäisi janon sammuttamiseen. Näin ollen ei ostopäätökseni perustu ainakaan perustarpeisiin.

Motivaatio.
Sitten voimmekin siirtyä motiiviin joka on tässä tapauksessa ostomotiivi eli syy miksi ostan jotakin. Ostomotiiveihin vaikuttaa ihmisen persoonallisuus ja käytettävissä olevat varat sekä yritysten markkinointitoimenpiteet. Motiivit jaetaan kolmeen ryhmään eli tilannemotivaatio, välineellinen motivaatio ja motiivien jakoo noihin kolmeen ryhmään eli tilannemotivaatio, välineellinen motivaatio ja sisällöllinen motivaatio. Itselleni tärkein on ehdottomasti sisällöllinen motivaatio ainakin Pepsi maxin suhteen koska pidän sen mausta ja olen juonut sitä jo aika pitkään. Tämän takia olen valmis näkemään vaivaa kyseisen tuotteen takia ja maksamaan ainakin hieman enemmän siitä.

Arvot ja asenteet.
Ihmisen arvot ja asenteet ohjaavat ihmisen ajattelua, valintoja ja tekoja. Jokainen yksilö kokee asiat eri tavalla ja laittaa asioille eri tärkeysjärjestykset. Itse olen luonteeltani meko skeptinen uusien asioiden suhteen enkä ryntää suinpäin ostamaan jotain uutta tuotetta vaikka sen erinomaisuudesta olisi mitä testejä. Osittain tämä voi vaikuttaa siihen että jatkan Pepsi maxin ostamista uusista tuotteista huolimatta, sekä uusista makusekoituksista kuten Pepsi max twist. Olen vain asennoitunut siihen että se on hyvä ja turvallinen tuote josta pidän.

Innovaatio.
Itse on ole kovin halukas hankkimaan uusia tuotteita tai kokeilemaan pahemmin. Oman omaksumisryhmäni luokittelisin enemmistöön.


Sosiaaliset tekijät.

Sosiaaliset tekijät ovat niitä ryhmiä kuten kavaripiiri ja perhe jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän yksilön tekemiin ostopäätöksiin. Itselläni suurin vaikuttava sosiaalinen ryhmä on kaveripiirini joskaan sekään ei vaikuta ratkaisevasti kuin harvoin jos solloinkaan. Suhteeni Pepsi maxsiin ei varsinaisesti ole sosiaalisten tekijöiden vaikuteuksen alaista koska suhtellisen harva kaveristani edes pitää sitä hyvänä tai erilaisena kuin muut virvoitusjuomat.

Saturday, October 28, 2006

2.Teema

Ympäristöstä ymmällään?

Blogini toisen teeman ideana on valita joku yritys jonka asiakkaana olen ja tutkailla kysesisen yrityksen markkinointiympäristöä. Valitsin yritykseksi Alepan koska vierailen siellä usein.

Tausta
Ensiksi hieman taustatietoa Alepasta. Alepa on S-ryhmään kuuluvan Helsingin osuuskauppa elannon vähittäiskauppaketju pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa sen nimi on Sale. Alepan nimi tulee liikenimestä Alennushalli Pajunen, joka oli vuoteen 1987 asti Pajusen suvun omistama kauppaliikkeiden ketju. Pajusista tuli yrittäjäsuku, kun Edvard Pajunen vaimoineen perusti 1918 siirtomaatavarakaupan Helsingin Sörnäisiin.

Mikroympäristö.

Mikroympäristö käsittää seuraavat osa-alueet.
-Kysyntä ja markkinat
-Kilpailun
-Ulkoiset sidosryhmät: Toimittajat, alihankkijat, Jakelutien välikädet ja yhteistyökumppanit


Kysyntä ja markkinat.

Alepa ja muut S-ryhmän kaupat ja myyntipisteet ovat vähittäistavarakauppoja kuten Keskon K-extra ja vaikka Siwa. Kysyntä perustuu siihen että myyntipisteitä on useita ja suhteellisen tiheässä niin että ne ovat mahdollisimman lähellä asiakaskuntaa. Eli pajon pieniä kauppoja joissa on mukava perusvalikoima elintarvikkeita ja vaikka lehtiä. Myös se että kaupat voivat olla auki myöhään ja esim sunnuntaisin vaikuttavat myös kysyntään koska ostoksille voi tulla melken milloin tahansa.

Kilpailu.

Alepalla ja S-ryhmällä yleensäkkin on monia kilpaijijoita elintarvikealalla. Osa näistä toimii samalla periaattella (paljon pieniä kauppoja) näitä ovat esimerkiksi Kesko, Tradekan Siwa.
Toisaalta myös suuret myymälät kilpailevat asiakkaista sillä että niillä on usein suurempi valikoima ja "kaikki saman katon alla". Koska kilpailijoita on paljo on tärkeää luoda itselleen tunnettu nimi (brändi) ja markkinoida sitä niin että asiakas osaa tunnista sen muista kilpailijoista ja saa ketjusta positiivisen kuvan, esim hyvä palvelu tai muuta sellaista.

Ulkoiset sidosryhmät.

Alepalle tärkeitä sidosryhmiä ovat tietenkin alihankkijat ja tukut joista Alepa saa myymänsä tarvikkeet sekä ne ryhmät jotka varmistavat että kyseiset tuotteet saadaan tukusta Alepan hyllyille, eli kuljetus verkosto.


Makroympäristö.

Makroympäristö käsittää seuraavat osa-alueet.
-Julkisen vallan toimenpiteet
-Taloudellinen ympäristö
-Teknologinen ympäristö
-Demografinen ympäristö
-Kulttuuri ja elinympäristö
-Kansainvälinen ympäristö

Julkinen valta.

Julkinen valta vaikuttaa keskeisesti Alepan kuten kaikkien muidenkin vähittäistavara kauppojen toimintaan. Muunmuassa sanelemalla aukioloaikojen rajoitukset ja mitä kaupassa saa tai ei saa myydä, esimerkiksi vahvoja alkoholijuomia tai aseita ei saa myydä. Toisaalta vaikuttaa myös kilpailulaki ja erilaiset elintarvikkeita koskevat lait. Toisaalta laki auttaa kilpailussa suurempia myymälöita vastaan sallimalla Alepan tapaisten pienten kauppojen aukiolon sunnuntaisin.

Taloudellinen ja teknologinen ympäristö.

Ympäristön taloudellinen tilanne vaikuttaa tietenkin keskeisesti minkätahansa yrityksen mahdollisuuksiin menestyä, sillä jos ihmisillä on heikko luottamus talouteen eivät he osta kuin välttämättömiä asioita ja taas jos talous on hyvällä mallilla on heillä varaa tuhlata hieman ylimääräistä. Talouden keskeinen mittari on maan BKT vaikka tämä ei kerrokkaan kokotailannetta (kuten onko varallisuus keskittynyt harvoille) se antaa hyvän yleiskuvan talouden vahvuudesta. On myös tärkeää pysyä jatkuvasti muuttuvan teknologian tasalla jotta yritystä voisi johtaa mahdollisimman tehokkaasti.

Kulttuuri ja elinympäristö.

Koska Alepa vaikuttaa vain suomessa on se siten kultuurillisesti yhdenmukainen ympäristönsä kanssa ja asiakkaat voivat asioida "tutussa ja turvallisessa" ympäristössä.

Demografinen ympäristö.

Demografinen ympäristö tarkoittaa asiakaskuntaan liittyviä tekijöitä, ikää, varallisuutta ja asumis tiheyttä. Alepan tapauksessa kohteena ovat tiheäänasutut alueet.

Kansainvälinen ympäristö.

Alepan tapauksessa kansainvälinen ympäristö vaikuttaa enimmäkseen talouskriisien ja kilpailijoiden muodossa. Koska Suomen talous on sidoksissa muuhun maailmaan on maailman talouden tilalla vaikutusta jopa pieniin Alepan myymälöihin. Toinen tekijä ovat ulkomaiset kilpailijat (kuten vaikka Lidl) jotka kilpailevat asiakkaista.

Wednesday, October 25, 2006

No niin. tästä alkaa blogini joka liittyy markkinointiin.

1.Teema

Minä ja markkinointi.

Nykyyhteiskunnassa markkinointia näkyy enemmän tai vähemmän joka paikassa je monessa eri muodossa. Esimerkiksi televisiossa ja radiossa, tietenkin isoina ja pieninä mainostauluina kun kävelee ulkona tai ostoskeskuksen sisällä. Suhteellisen uutena ilmiönä on internetissä olevat mainoksen joita on ollut noin 10-15 vuotta sekä sähköpostin välityksellä leveiävä "roskaposti".

Vaikka olen itse asunut Helsingissä koko ikäni ja tottunut mainoksiin ja niiden paljouteen alkavat ne välillä käymään hermoille varsinkin jos ne on laitettu kadulle niin että ovat tiellä. Ehkä ärsyttävin mainonna muoto on juuri roskaposti tuli se sitten sähköpostiin tai postilaatikkoon.

Mitä taas tulee mainosten ja markkinoinni vaikutuksesta omaan jokapäiväiseen elämääni niin, se ei juurikaan vaikuta ostoihini (toivottavasti) sillä en osta tavaroita mainosten perusteella vaan jos tarvitsen/haluan jotain niin saatan katsella mainoksista kyseisen esineen/asian hintaa ja saatavuutta. Mutta en koskaan toimi niin että näen mainoksen ja ryntään ostamaan kyseisen tuotteen suinpäin (ainakaan en muista toimineeni niin).